Szybkie drukowanie pdf-ów Tekla Structures (wpis #6)

Link do artykułu z skrótami:
13 najlepszych skrótów klawiszowych w Tekli
W kolejnym artykule pokażę jak dodać niestandardowe arkusze do okienka wydruku.
Zapraszam również do subskrypcji bloga, raz na jakiś czas wysyłam ciekawe linki które znalazłem w sieci a okazały się pomocne przy projektowaniu lub tworzeniu dokumentacji. Do usłyszenia.

Hej,
Gdy pracowałem na starszych wersja Tekli (20.1; 21.1) drukowanie rysunków do pdf-a czy dwg-a nie było najefektywniejszą czynnością jaką wykonywałem. Wcześniejszy system drukowania pozwalał na tworzenie pdf-ów czy dwg-ów tylko dla wybranej wielkości formatki, poniżej widok okienka do drukowania z starczych wersji Tekli.
Okienko do drukowania w nowszych wersjach Tekli jest
Czasem jednak potrzebujemy wydrukować coś za pomocą starczego okienka drukowania, dlatego wkrótce wstawię krótką instrukcję jak to zrobić, lecz to nie to będzie tematem tego artykułu.

Rys. 1.1 (stare okienko drukowania)

Tym czasem przejdźmy do nowego okienka drukowania Tekli.
Najpierw musimy włączyć nowe okno w opcjach zaawansowanych programu, skrót Ctrl+E.
Więcej przydatnych skrótów znajdziesz w artykule 13 najlepszych skrótów klawiszowych w Tekli.

Procedura wygląda następująco:
1.Zaznaczmy wyszukiwanie we wszystkich kategoriach (inaczej nie znajdzie nam tej funkcji),
2.Wyszukujemy frazę XS_USE_OLD_PLOT_DIALOG,
3.Wybieramy podopcję FALSE,
4.Zatwierdzamy poprzez Apply,
5.Wciskamy OK.

Rys. 1.2

Gdy już mamy włączone nowe okienko do drukowania, przejdźmy dalej.
Otwieramy listę rysunków Ctr+L i wybieramy rysunki które chcemy wydrukować,
klikamy prawym i wybieramy odpowiednią opcję lub korzystamy z skrótu klawiszowego Shift+P.

Rys. 1.3

Po chwili pojawi się nam narzędzie do drukowania w którym znajdziemy szereg opcji drukowania, poniżej najważniejsze opcje:

1. Zakładka Options

1.1 Opcja PDF file, konwertuje rysunki do formatu PDF
Rys. 1.4
 1. Profil drukowania,
  1.a Lokalizacja folderu gdzie umieszczany jest wydruk
 2. Otwórz folder po zakończeniu drukowania,
 3. Otwórz rys. po zakończeniu drukowania,
 4. Drukuj wszystkie rysunki do jednego PDF-a,
 5. Przedrostek w nazwie pliku,
 6. Przyrostek w nazwie pliku,
  prefix i suffix są super opcjami przy drukowaniu dokumentacji która ma od górnie narzucone nazwy plików
 7. Dopasuj do papieru,
 8. Wybrana skala, domyślnie dla zwykłych rysunków zawsze wartość 1.00,
 9. Wyśrodkuj rys.,
 10. Drukuj na wielu arkuszach, np. roboczy rysunek na kilku formatkach A4,
 11. Rozmiar arkusza, najczęściej automatycznie ale w razie potrzeby można zmienić,
 12. Orientacja
 13. Kolor, domyślnie skala szarości
  Plus występuje kilka bajerów takich jak:
 14. Osadzenie czcionek, przydaje się gdy stosujemy czcionki inne niż łacińskie lub wybraliśmy bardziej wyszukane, opcja ta zwiększa rozmiar pliku więc standardowo jej nie używam.
 15. Ilość zaznaczonych rysunków,
 16. Podgląd rysunku, dział dość wolno, szału nie ma.
Rys. 1.5
Rys. 1.6
1.2 Opcje drukarki, wysyła rysunki do wybranej drukarki (domyślnie fizycznej)
Rys. 1.7

Tu podobnie jak wcześniej, tylko że drukujemy do drukarki fizycznej.

 1. Wybieramy interesującą nas drukarkę,
 2. Liczbę kopi,
 3. Opcja sortuj, decydujemy czy chcemy drukować wiele kopi po kolei czy wszystkie razem,
Rys. 1.8

Rys. 1.9

Pozostałe ustawienia są analogicznie jak w wcześniej.

1.3 Plik wydruku: konwertuje rysunki do drukowania plików w formacie odpowiednim dla wybranej drukarki i zapisuje je w określonej lokalizacji.
Rys. 1.10

Zwykle nie stosuje się tego typu wydruku, chyba że potrzebujemy zapisać rysunki w innym formacie niż pdf np. jpg.

2. Zakładka Line properties (właściwości linii)

W tej zakładce dobieramy grubości linii odpowiadające kolorowi linii na rysunku, jeśli chcesz więcej informacji na temat zastosowania korelacji kolorów i linii, daj znać w komentarzu, z przyjemnością napiszemy taki artykuł.

Rys. 2.1

To wszystko 🙂
Pozostaje nam tylko drukowanie oraz stworzenie własnego profilu ustawień.
W kolejnym artykule pokażę jak dodać niestandardowe formatki domyślnie nie dostępne.
Jeśli artykuł Ci się spodobał to zapraszam do subskrypcji bloga, raz na jakiś czas wysyłam ciekawe linki które znalazłem w sieci a okazały się pomocne przy projektowaniu lub tworzeniu dokumentacji.