Klasy ekspozycji wg PN-EN 206:2014

Klasy ekspozycji betonu, otulina, min. klasa betonu PN-EN 206:2014 cz.1

Hej
To nie jest kolejny artykuł w który autor opisuje czym są klasy ekspozycji.
Jest to bardziej poradnik dla początkujących,
gdzie na przykładach i wycinkach normy wybierzemy odpowiednią klasę ekspozycji elementów konstrukcyjnych.
Temat jest obszerny więc w pierwszej części skupimy się na wprowadzeniu i fundamentach.

Dobra, jakiś mem na początek i lecimy

1. PN-EN 1992-1-1

Na początek będziemy potrzebowali normy PN-EN 1992-1-1, jeśli jej nie masz to proponuje ją pobrać z oficjalnej strony pkn lub portalu z popularnego portalu z gryzoniem w nazwie.
Na stronie 43 znajduje się tablica 4.1 z rozróżnionymi klasami ekspozycji.

2. PN-EN 206:2014-04

Następnie przechodzimy do normy betonowej PN-EN 206:2014-04 gdzie określone są minimalne zalecane wytrzymałości betonu dla danej klasy ekspozycji.

Są to jednak zalecane wartości, można dobrać niższą klasę wytrzymałości betonu na ściskanie spełniającą klasę ekspozycji, poniżej przykład zmiany klasy betonu C30/37 na C25/30 XC3

Tablica 2 PN-EN 206:2014-04 (norma betonowa)
Agresję wód gruntowych odczytacie z dokumentacji geotechnicznej wykonywanej na etapie koncepcji budynku.
Jeśli w otrzymanej dokumentacji nie ma oceny agresji chemicznej wody gruntowej należy skontaktować się z inwestorem lub geologiem.
Dobrze jest też dodać w opisie technicznym informację o braku takiej oceny i wskazać jaka jest dopuszczalną agresję np. XA1 którą należy potwierdzić na budowie lub przed rozpoczęciem prac.

Uwaga: Beton może być poddany więcej niż jednemu oddziaływaniu, a zatem warunki środowiska, w których znajduje się beton, mogą wymagać określenia kombinacji klas ekspozycji. Różne powierzchnie betonowe danego elementu konstrukcyjnego mogą być narażone na różne oddziaływania środowiskowe

3. Fundamenty

Ławy:


Stopy:

4.Płyty fundamentowe

Tu należy rozróżnić funkcje płyty fundamentowej
Klasyczna płyta fundamentowa z izolacją poziomą w dolnej części lub bez w przypadku białej wanny lub niskiego zwierciadła wód gruntowych


Góra płyty jest bezpośrednio narażona na czynniki środowiskowe

Określnie klasy ekspozycji dla górnej warstwy płyt parkingowych w halach garażowych może kłopotliwe ponieważ norma nie precyzuje ilości środków odladzających które skutkują przyjęciem klasy XD3, ale możemy bezpiecznie przyjąć że lód i błoto pośniegowe z aut zawierają wystarczającą ilość chlorków aby wywołać karbonizację. Dodatkowo płyty fundamentowe narażone na oddziaływanie wysokiego zwierciadła wód gruntowych należy wykonać z betonu wodoszczelnego W6, W8.

To tyle w tym artykule, pozostałe części konstrukcji omówię w kolejnych częściach.